13Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. 14S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky.S Bohem vyhrajeme každou válku

Vedu své zápasy s Bohem anebo se snažím vyhrát sám?

Tento žalm je zřejmě zasazen do kontextu 1. knihy Letopisů 19. kapitoly. David vede vítězná tažení proti svým nepřátelům, ale v jednom okamžiku dělá něco, co si myslel, že je dobré, ale Pán Bůh to po něm nechtěl. Výsledek je, že část Davidových lidí je ponížená nepřítelem. David pak jde a znova bojuje a vítězí a na závěr píše tento žalm. Je si vědom své chyby a ponížení, které museli nést jako národ. Obrací se ale k Bohu, znova jej hledá a vítězí. My dnes vedeme jiné boje, než měl David. Podobně ale jako on potřebujeme dobýt mnohá opevněná města. David pochopil jednu důležitou lekci a na konci žalmu říká: Kdo mě přivede do opevněného města? Zdali ne ty, Hospodine? Můžeme někdy podobně jako David v naší lidské moudrosti udělat chyby a být poníženi nepřítelem. Tento žalm nás učí, že pokud se vrátíme a budeme hledat Boha, pak s ním opět můžeme vítězit. Nezáleží na tom kolikrát jsme padli nebo udělali nějakou hloupost. Důležité je, jestli se postavíme a vrátíme k Hospodinu. Vždyť On chce bojovat s námi, On bojuje za nás a pro nás.    

Pane Bože, chci tě vždy hledat uprostřed všech mých těžkostí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.