Blázen

Co je vlastně bláznovství?

Říci o někom, že je blázen není vůbec slušné a v biblickém kontextu se jedná o poměrně velký odsudek. V našem žalmu nám chce autor říci: nebuď blázen, vždyť přeci svět jede podle božích zákonů a ty s tím nemůžeš nic udělat, tak to uznej.

Pavel na druhou stranu píše, že my s tou naší vírou jsme blázni v očích ostatních, a tak by se mohlo velmi snadno stát (ne, vlastně se to děje) že se lidé vzájemně osočují z bláznovství a pohrdají sebou navzájem. To, co padá za oběť jako první, je kupodivu obyčejná lidská sounáležitost, blízkost a chuť se dohodnout.

Co kdybychom to zkusili z druhé strany? Dejme prostor vztahům a chuti hledat cesty. Pán Bůh je mocný a myslím, že ten zákon napsaný do srdcí všech, se nakonec projeví.

Pane, dej nám sílu důvěřovat tvojí moci změnit lidská srdce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.