Přenech to Pánu Bohu

Proč to Pán Bůh nechává zajít tak daleko?

Tuto otázku si klademe poslední dobou stále častěji a kladl si ji jistě i král David, když se doslechl o neslýchané krutosti, kterou způsobil zrádce Doég. Tehdy byl jeho vinou vyvražděn celý kněžský dům, prakticky nikdo nebyl ušetřen. Stalo se tak jen proto, že kněz Achímelek poskytl Davidovi bezpečný úkryt.

David však nepřestává doufat v Boží spravedlnost. Ví, že zlo je potřeba správně a přesně pojmenovat. Je přesvědčený o tom, že Bůh nenechá Dóega naživu, a že jeho život nedojde pokoje. Nepochybuje, že spravedliví přežijí a že na konci vynesou nad Dóegem svůj posměšný rozsudek. Po Dóegovi se navždy slehla zem. A zatímco jeho jméno zapadlo, tak věřící David je stále se zelenající olivou v zemi živých.

Pane Bože, i já skládám naději ve tvé svaté jméno a kladu spravedlnost do tvých rukou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.