9Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, 10že by natrvalo, neustále žil a
nedočkal se zkázy. 16Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme!Jedinečné vykoupení

Jak přežít svou smrt?

Dnešní žalm se svým způsobem podobá výpovědi autora knihy Kazatel. Ať jsem bohatý či chudý, moudrý či hlupák, všichni směřujeme ke smrti. To je úděl lidského života. A nejen lidského – žalmista vyjadřuje, že v tomto údělu jsme stejní jako zvířata. Do hrobu si nic nevezmeme, ať už na tomto světě získáme či dosáhneme čehokoliv. Má tedy život nějaký smysl?

Pokud svou životní cestu svěřím Hospodinu, nemusím se ničeho bát. On je totiž garancí mého vykoupení. My nejsme schopni ničím zaplatit za svůj život, ale výkupné už bylo zaplaceno. Díky Kristově drahé krvi jsem vykoupen a přijat Hospodinem. Mám záruku věčného života.

Pane, děkuji za nejdražší výkupné, které bylo Tebou zaplaceno za můj život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.