Král nade všemi

Kde všude Bůh uplatňuje svou vládu?

Tváří v tvář událostem ve světě a v konfrontaci s nezájmem většiny lidí o Boží vůli můžeme snadno sklouznout k domněnce, že pokud Hospodin vůbec nějak vykonává svou vládu, rozhodně ne mimo naše kostely.

S podobnými myšlenkami se prala i řada autorů Bible. Ani oni někdy nevěděli, jak spojit víru ve Všemohoucího Boha s každodenní „bezbožnou“ realitou. Zde však David vyznává, že Hospodin panuje opravdu nade vším: nad vyvoleným Izraelem i nad pohany, nad utištěnými a ztrápenými stejně jako nad vlivnými a prosperujícími, nad současníky i nad budoucími generacemi.

Dokud se s Bohem v jeho království nesetkáme tváří v tvář, zřejmě některým věcem neporozumíme. Ale víra, že Hospodin je nade vším a nade všemi a bude mít za vším poslední slovo, nám může pomoci vyjít z někdy příliš „úzkoprsého“ myšlení o Něm i o nás samotných. Davida poznání Hospodina jako Krále nad národy vedlo k Jeho radostnému uctívání i k pokornému chození v bázni před Ním. Můžeme se připojit.

„Kdyby byl Bůh dostatečně malý na to, abychom Mu porozuměli, nebyl by dostatečně velký na to, abychom Ho uctívali.“ (Evelyn Underhillová)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.