Dokonalé Boží dílo

Kam se vytratilo z našeho světa tajemství?

„Tak nám ukažte toho svého Boha“, říkají někteří lidé s dávkou posměchu. To my nemůžeme, protože stvoření nedokáže nijak pojmout svého tvůrce, stejně jako kousek hlíny nepojme hrnčíře. My ho zakoušíme srdcem, ale i zrakem v obdivuhodném světě, který jeho vyznavači vždy popisovali obrazy a příměry. My vyznáváme, že Bůh je Cesta, Pravda i náš Život a je v něm vše dokonalé. Stačí se projít přírodou, podívat se do očí malému dítěti nebo zvířecímu mláděti. Anebo (nejen) starému člověku, který dozrál k moudrosti. Nebo se zadívat k nebesům.  Člověk se snaží zabydlet na Měsíci i jiných planetách. Je na Hospodinovi, kam až člověka pustí. Tam všude se setkáme s Hospodinovým zákonem, který je dokonalý. A pokud se umíme dívat srdcem, nejen očima, máme neustále důvod k údivu i vděčnosti.

Kéž se ti líbí, Bože, o čem rozjímám v srdci, kéž o Tobě svědčím s radostí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.