Kdo chce dál, ten musí cestou chval

Chce Bůh, abychom ho chválili?

Chvalte Boha všude, za všechno, všemi způsoby a všichni, kdo dýcháte... Nejen slovy, nejen zpěvem, a nejen náboženským jazykem. Tak se dá shrnout poslední žalm. Pokud to převedeme do praxe, mohlo by to vypadat např. takto: vyjadřujte Pánu Bohu vděčnost, ať jste doma nebo venku, v práci nebo na dovolené, v obchodě nebo v církvi. Za všech okolností najděte něco, za co můžete poděkovat a čeho si ceníte. Použijte všechno, co právě máte k dispozici a buďte přirození, tvořiví, vynalézaví a autentičtí. Přidejte se k celému stvoření, které už tak dávno, a tak dlouho oslavuje svého Stvořitele. Je velká moudrost v tom, co zpívá refrén jedné písničky: “Kdo chce dál, ten musí cestou chval: Všecko ať zní k Boží chvále, dneska zítra a tak dále. Kdo chce dál, ten musí cestou chval.“

Hospodine, připojujeme se k celému stvoření a chválíme Tvé svaté jméno.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.