Boží chvála (contr)a násilí

Jaké podoby zvěstování jsou přijatelné?

Předposlední Žalm nás upomíná, že dnes je neděle. Rámující „Hallelu-Jah – Chvála Hospodinu!“ nás má naladit na vlnu chval. Ale za co? Ve všedních dnech čteme o izraelských králích, ale zde slyšíme vyznání o tom, že „Králem“ a „Tvůrcem“ (v.2) je sám Hospodin, což je dobré mít na paměti!

Žalm je pak rozdělen na dvě polovice (vv.1–5 a 6–9): první polovina ukazuje, že spása je jen v Bohu, druhá vynáší Boží soud nad národy. Co je tím rozdělujícím prvkem? „Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem ve svých rukou!“ (v.6) Snad násilí, „křesťanský džihád“!? Nikoli, však Nový Zákon správně říká: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší, než jakýkoli dvousečný meč!“ (Žid 4,12) Ano, prostá víra v Boha, jak o něm Bible svědčí – to je zdroj spásy a chvály!

Díky, Bože, za meč slova, který vychází z Ježíšových úst, ne aby ubližoval, ale aby ochraňoval!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.