Chvalme Hospodina, protože je dobrý

Jak moc chválíme Hospodina?

Sedm oddílů Žalmu 136 hovoří o různých Božích činech. Celé vyprávění je jak náhrdelník drahocenných perel, navlečených na stále se opakujícím „ jeho milosrdenství je věčné“. Bůh je dobrý  1/ protože vše drží v jednotě 2/ koná velké divy a tvoří vše co jest 3/ vysvobozuje svůj lid z otroctví 4/ vede Boží lid vyprahlou pouští 5/ zázračně bojuje proti nepřátelům jeho lidu 6/nezapomíná na svůj lid, ba na celé stvoření a neustále jej udržuje při životě 7/ uvědomění toho všeho má člověka přivádět k modlitbě, k díkůčinění.

Protože v každém okamžiku se Bůh projevuje jako laskavý Otec, který od počátku stvoření vše směřuje k tomu, aby vytvořil prostor pro své milované děti.  Tedy pro nás. A i když mnohdy selháváme, tak 26 krát je nám připomenuto, že Boží milosrdenství je věčné. 26 je číselná hodnota Božího jména v hebrejštině.  Tak je v žalmu vyjádřeno, že milosrdenství je samotnou podstatou Hospodina.

Duchovní dospělost vede k uvědomění, že za vše můžeme a máme být vděční. Bůh je na straně svého lidu, což se plně projevilo na skále Golgaty.  Každý náš pohled, každé nadechnutí i vydechnutí nemůže tedy být než oslavou Hospodina.

Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné.

Pane, nechť každé mé nadechnutí vypráví o tvé neskonalé lásce.

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.