Bůh zjednává spravedlnost pro svůj lid

Dokážu čekat na Boží spravedlnost nebo ji beru do vlastních rukou?

Žalmista v žalmu 135 popisuje mnohé způsoby, kterými se Bůh zastal svého lidu a zjednal mu tím spravedlnost. Žalm je chválou za to, že Bůh působil, že mocně zasáhnul ve chvílích beznaděje a úzkosti svého lidu. Je to pro nás připomínka toho, že Bůh má často ve svém arsenálu řešení, která by nám možná ani nepřišla na mysl. Bůh není spoután našimi omezeními a často vidí cestu tam, kde my ne. To je důvodem, proč se o Boha můžeme opírat v těžkých životních chvílích. Stejně to vidí i žalmista ve verši 14.: „Vždyť Hospodin zjedná právo svému lidu a nad svými otroky pocítí lítost.“ Bůh cítí naše trápení, dokáže soucítit s našimi těžkými životními boji a je připraven zjednat nápravu. To je Bůh, ve kterého chceme věřit, Bůh naděje a lásky. Žalmista nám opět připomíná, že i přesto, že se možná právě v tuto chvíli věci nevyvíjejí dobře, Bůh nespí a pracuje pro nás.

Bože, dávej mi sílu vytrvat a čekat na tvou spravedlnost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.