1Poutní píseň. Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času.Dobrořečení Hospodinových služebníků

Jsi vděčný?

Už od dětství jsme vedení k děkování. Když dítě něco dostane, má poděkovat. I když jsme zvyklí děkovat, je naším životním postojem vděčnost? A umíme vděčnost vyjadřovat? Co je nejčastěji obsahem naších modliteb? Kolik je v nich děkování Nejvyššímu?

Vděčnost proměňuje naše vidění. Pokud přemýšlím, za co mohu děkovat, všímám si dobra v mém životě, které jinak mohu přehlédnout, nebo považovat za samozřejmost. Dobrořečení má blízko ke chvále, oslavě Hospodina. Je to postoj, který osvobozuje ode všech žalů a smutků, od zacyklení do vlastního trápení.

On je přece nade vším, a proto i já se mohu povznést dobrořečením nad každou šeď každodennosti.

Hospodine, mám tolik důvodů Ti dobrořečit. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.