Pokoj v srdci

Jak se staneme spokojenými lidmi?

Král David věděl, jak vypadá miminko po nakojení. Odpadne od matčina prsu spokojené a s plným bříškem. Přirovnává to k lidské duši, když ji nasytí Boží blízkost a naplní pocit bezpečí. Jako by to úplně stačilo ke štěstí. Nemusíme všem věcem rozumět a nemusíme mnoho věcí vlastnit, abychom byli spokojení. Potřebujeme Boží dotek, který nás ujistí, že jsme milovaní, důležití a plnohodnotní, a pak všechno ostatní vybledne.  "V srdci každého člověka je prázdné místo ve tvaru Boha", řekl kdysi sv. Augustin. Asi myslel, že do tohoto prázdného místa nepasuje nic jiného než osobní vztah s živým Bohem. Slovo pokoj je v češtině příbuzné se spokojeností, a opravdu ke spokojenosti vede. Pokoj s Bohem i s lidmi. Pán Ježíš má tento recept: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Mt 11,28.

Pane Bože, kéž je tvůj pokoj mezi námi jako řeka, která zavlažuje zem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.