Odpuštění

Čeho si cením?

Tento Žalm je nádherný v tom, že pojednává o bázni před Hospodinem. Vybral jsem právě 4. verš tohoto Žalmu, abychom vyzdvihli právě podstatu toho, co vzbuzuje bázeň. A je to ODPUŠTĚNÍ. Náš Bůh je Bohem, který odpouští. Nedokáži popsat, ani domyslet, podstatu a hloubku Božího odpuštění. Na jedné straně je psáno, že mzdou hříchu je smrt (Ř 6,23), ale na druhé straně jsme četli, že Bůh odpouští. Byl jsem hříšný člověk a do svých 27 let jsem žil bez Boha. Můj život byl temný a hříšný. Zasluhoval jsem smrt. Ale pak v mém životě nastal obrat, který učinil Pán Ježíš.

Odpuštění, to byla ta největší úleva v mém životě. A věřím, že stejně to prožíváme všichni. Přitom jsme si zasluhovali odsouzení. To, že mi bylo odpuštěno, vzbudilo a vzbuzuje bázeň před Pánem. Čeho si cením? Každý bychom si měli upřímně odpovědět na tuto otázku. Cením si toho, že na mě Pán Ježíš myslel na kříži. A já se budu s Boží pomocí snažit o to, aby jeho oběť nepřišla v mém životě vniveč. Krásný den.

Děkuji ti, Pane, že jsi mi odpustil a přijal jsi mě jako Boží dítě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.