1Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, 2neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.Hledající & chválící

Komu patří moje chvála na první adventní neděli?

Napadlo vás někdy spočítat, kolik je na světě národů? Je jich mnohonásobně víc, než kolik je na světě států. Dočetl jsem se, že se jejich počet odhaduje na 3000. A počet jazyků je podle odhadů více než dvojnásobný, tedy přes 6000.

A podle textu nejkratšího biblického žalmu se sluší, aby všechny tyto národy chválily Hospodina. Aby si všichni připomínali, co všechno znamená a vyjadřuje Boží láska. A abychom nikdy nezapomněli na nejdůležitější vlastnost v celém vesmíru. Tou vlastností je věrnost. Nejvyšší z trojice od stejného slovního základu: víra – důvěra – věrnost.

Boží Syn, pro Kterého a skrze Kterého bylo vše stvořeno, opustil své výsostné postavení. Nelpěl na něm a stal se skrze Ducha svatého nepatrnou buňkou v těle matky Marie. Buňka se začala dělit a v Marii začal pulzovat nový život. Napadlo vás někdy, jaké bylo procento pravděpodobnosti, že by mohlo dojít k samovolnému potratu? Nevím, zda by to Bůh dopustil. Ale v každém případě těhotenství je opravdu riziková záležitost. Zdraví těhotné maminky a vlastní porod je samozřejmě dalším rizikem. Zvlášť, pokud se pro vás nenajde místo jinde než ve chlévě s volkem a oslíkem. A dalším rizikem je nevypočitatelný krutovládce, který dostane „nápad“ na vyhlazení všech nemluvňat v okolí Betléma.

Chvalte Hospodina, protože byl ochotný tuto cestu podstoupit. Byl věrný až za hranici sebeobětování. To On je ten pravý Hledající. Jeho se sluší chválit, a nejen proto, že nás neustále hledá a volá k sobě. Haleluja!

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl dříve a vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví. (Karel Čapek)

Bože, přemýšlení nad Ježíšovou pozemskou cestou je tak inspirativní. Dopřej nám dnes tu možnost se o tom právě dnes dozvědět zase o něco víc.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.