27A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; 28rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým.Hospodin má vše pevně v rukou

Co nebo kdo je mojí nadějí v každodenní džungli života?

I v dnešní době nám může okolní svět připadat jako tajemná a neznámá džungle. Mluvíme často o městské džungli, informační džungli, pravda se nám občas ztrácí a rozmělňuje. Možná si někdy připadáme, že ztrácíme pevnou půdu pod nohama. Proto se nebojme spolu se žalmistou dobrořečit Hospodinu, protože on je Pánem a Stvořitelem světa. Vše má ve svých rukách, i když nám se zdá, že jistot v našem každodenním životě je stále méně a méně. On stvořil vysoké pohoří i poslední zrnko písku. Učinil slunce a měsíc, trávě dává vzrůst.  Všechny čtyři elementy - oheň, voda, vítr a země - jsou mu podřízeny. Není nikdo jiný, kdo by byl větší nadějí pro náš každodenní život v džungli světa kolem nás. On je dárcem pokrmu, který potřebuje nejen každé zvíře v přírodě, ale i naše tělo a duše.

Hospodine, celým svým srdcem se upínám k Tobě a velebím tě za to, že mě příhodně sytíš vším, co potřebuji.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.