30Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co čteš?"Nestačí číst, je třeba rozumět

Znamenají naše předporozumění, zafixované pravdy víry …, že skutečně rozumíme?

Filip na Boží pokyn pokračuje v misijní činnosti na jihu Judska. Přidává se k etiopskému eunuchovi z exotické Afriky (tedy z jednoho tehdejších „konců země“). Ten čte Izaiáše, konkrétně 53. kapitolu. Antický člověk prý čítával nahlas.

A Filip, který slyší, co čte se jej ptá „Rozumíš tomu, co čteš?“ John Wesley k tomu poznamenává, že Filip nezačal s dvořanem o počasí nebo novinkách či něčem podobném. Ale šel rovnou k věci.

Vidíme, že Bůh ke komorníkovi mluví, a to jednak skrze slovo a jednak skrze někoho, kdo slovo vyloží. Oslovení slovem a Filipův výklad vede ke konkrétnímu skutku, kterým je v tomto případě křest.

I když Dt 23,2 zakazoval kastrátům vstup do komunity Izraele, Filip neodpírá eunuchovu přání být pokřtěn, a tak vstupuje do komunity nového Izraele.

Pane, pomoz mi lépe Ti rozumět.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.