20Petr mu odpověděl: "Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze!Duchovní hodnoty nelze koupit

Jaké obchody se snažíme dělat s Bohem?

V tomto vyprávění se setkáváme s jáhnem Filipem, s jeho slovy, s exorcismy a uzdravováním nemocných. Tato jeho činnost vedla k probuzení víry i následným křtům. Po tomto úspěchu přicházejí do Samařska i Petr a Jan, kteří doplňují Filipův křest vkládáním rukou, skrze něž pokřtění přijímají i Ducha svatého.

Tyto úspěchy fascinují Šimona Mága. Slovo mág znamená mudrce, kněze, věštce, kouzelníka, který ovládá tajemné síly (odtud i magie). Možná i spojitost s lat. Magnus (= veliký). Jméno Šimon - Mág stojí v protikladu k Šimonu – Petrovi.  Muselo jít o pohana s pohanskými přívrženci, neboť nárok na božství byl i v rámci víry samaritánů nemyslitelný.

Šimon – Mág touží po apoštolské moci a nabízí za ni peníze (tím se zvěčnil v termínu „simonie“ = svatokupectví: posléze znamenalo prodávání nebo kupování duchovních hodnot jako jsou svátosti, rozhřešení, odpustky, církevní moc,...). Petr ho vyzývá k obrácení; a odpuštění, to je závislé na změně Šimonova srdce, vždyť toto Šimon – Petr moc dobře zná, on sám to velmi bolestně prožil (L 22, 54-62; J 21,15-23).

Pane, děkujeme, že tvá milost je darem.

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.