Bůh zná tvé myšlení

Víš, že před Bohem nic neukryješ?

Za objev elektromagnetického záření s krátkou vlnovou délkou získal Wilhelm Conrad Röntgen Nobelovu cenu. Tyto paprsky prostupují pevnými látkami a odhalují, co je skryté lidským očím. Díky nim lékaři „vidí“ zánět plic, změnu tvaru srdce nebo cizí předmět ve střevech. Rentgen také slouží k odhalování vad materiálu v hloubce pod povrchem.

Ananiáš a Safira se chtěli ukázat v příznivém světle, jak jsou štědří a obětaví. Ostatní dávali svůj majetek a oni chtěli být také pochváleni. Ale dát všechno? To ne, až tak daleko zajít nechtěli. Tak si spolu dohodli podvůdek.

Nevadilo, že nechtěli dát všechno, nemuseli dávat nic. Špatné bylo, že se domluvili na lži. Bůh je svatý Bůh a nenávidí přetvářku. Vidí do každého lidského srdce. Rentgenové paprsky jsou jen chabým přirovnáním Hospodinovy znalosti našeho nitra.

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.