Svornost

Pomáháš jednotě nebo rozdělení?

Všichni učedníci, ženy a asi 120 bratří byli na jednom místě a společně se modlili. A děly se věci. Bůh seslal Ducha svatého a oheň zapálil prvotní církev. Najednou dostali odvahu a otevřeně mluvili o Kristu. Počátek toho všeho ale je pokorná, svorná, společná modlitba. Když se společně modlíme, tak se dějí věci. Je zásadní, abychom se společně scházeli a společně se všichni modlili. Kdo se takové společné modlitbě brání, tak vědomě nebo nevědomě rozděluje modlící se církev. A církev je mocná a plná Ducha, když se umí společně modlit. Je hodně důvodů, proč se společně nemodlit. Někdo mi nesedí, má podle mě pochybné názory a podobně. Ale když ty důvody překonáme a přiložíme srdce ke společné prosbě, pak přichází Duch Boží a dělá zázraky. Ježíš říká: Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. Buďme ti, kdo ostatní shromažďují a společně se modlí.

Pane, nauč nás hledat cesty k lidem. Nauč nás se společně modlit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.