13V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.Bohoslužba

Děláme bohoslužbu, kde sami chceme nebo tam kde je potřeba?

Jediná správná bohoslužba je v kostele. V ten a ten čas, v tom a tom oblečení, se správnými písněmi a tím a tím způsobem. Vlastně se velmi často přistihneme při tom, že vlastně potřebujeme mít tu svou bohoslužbu tím naším způsobem a teprve pak jsme spokojení. Jenomže pak se nám může stát, že se z bohoslužby stane sobě služba a najednou jsme tam, kde nikdo být nechtěl.

Pavel šel do modlitebny, byl to jeho zvyk, jenomže tam, kde se shromáždili lidé, žádná nebyla. A tak se posadili na louce.

Není snad naplněním slov Bible „kde jsou dva nebo tři, já jsem uprostřed nich“ právě to, že bohoslužbu nedělají domy a zvyky, ale spíš lidé?

Víte, přál bych si, abychom dokázali vyjít k lidem a nečekali jsme až oni přijdou za námi.

Pane, dej nám sílu překonávat zdi a stavět brány.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.