10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my! 11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše."Skutečná velkorysost

Nepožadujme víc, než je potřeba

Velkorysost je báječná věc. Ovšem ta správně uplatněná. Pokud ji uplatňujeme hlavně vůči sobě a na druhé nakládáme neúnosná břemena, pak jsme zřejmě nic moc nepochopili z velkorysé milosti, kterou má Bůh vůči všem lidem. Pavel a Barnabáš bezpochyby porozuměli tomu, že dobrá zpráva o Božím odpuštění náleží všem lidem, a to bez rozdílu. Jestliže tedy neuplatňovali přemrštěné nároky ani na své židovské souvěrce, kteří sami nebyli schopni unést břemeno Zákona, oč méně by jej měli uplatňovat na ty, kteří nebyli původem z Židů. Tím dosvědčili, že skutečná velkorysost má své kořeny v úžasné Boží milosti. A Boží milost je jediným správným motivem k následování Ježíše Krista.

Pane Bože, dej nám milost k tomu, abychom na druhé nenakládali větší břemena, než sami neseme. Proměň naše srdce svou milostí k tomu, aby byla plná porozumění, velkorysosti a lásky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.