8V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy; byl chromý od narození a nikdy nechodil. 9Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří v Boží pomoc, 10řekl mocným hlasem: "Postav se zpříma na nohy!" A on vyskočil a chodil.Pomoc vždy připravená

I pro tebe

Říká se, že „víra hory přenáší“. Nevím, zda je taková víra k něčemu dobrá, nicméně víra v Boží pomoc, která je pro nás vždy připravená, je určitě dobrá a žádoucí. Takovou víru rozpoznal apoštol Pavel u muže, který pro své chromé nohy nemohl od narození chodit. Co takto postižený člověk mohl asi tak očekávat? A přeci se v jeden okamžik setkala víra chromého muže s mocí, která provázela Pavlovo slovo plné naděje. Právě v tu chvíli se zrodil zázrak uzdravení.

Příteli, nevím, v jaké situaci se právě nyní nacházíš. Netuším, co tě trápí – ve vztazích, na těle, či ve skrytu tvé duše. Jsem si však jist jedním, stejně jako kdysi Pavel. Bude-li tvou odpovědí na slyšené Boží slovo víra, pak se i při tobě bude moci projevit Boží pomoc vždy připravená a věci se ve tvém životě začnou proměňovat.

Bože, prosíme o to, aby naší reakcí na tvé slovo byla víra, naděje a láska. Dej nám zahlédnout tvou pomoc, kterou máš pro každého z nás vždy připravenou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.