2Avšak ti židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. 3Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu; a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky.Per ardua ad astra

Navzdory všem protivenstvím

Mám za to, že na křesťany rané církve by se dalo aplikovat známé latinské rčení: „Per ardua ad astra“, tedy „Přes obtíže ke hvězdám“. Důvod, proč si to myslím, je skutečnost, kterou neustále objevuji v jejich příbězích. Vytrvají přes všechen odpor, nenávist, nepřejícnost, dokonce přes falešné obviňování a někdy i fyzické pronásledování. Není nic, co by jim mohlo zabránit přinášet do života druhých lidí naději, odpuštění, milost a lásku. Ještě pozoruhodnější je skutečnost, že se k jejich úsilí navzdory všem protivenstvím přiznává sám Bůh, který pravost jejich slov a jednání dosvědčuje mnohými znameními a zázraky.

Pane, nauč nás v našich zápasech překonávat překážky a protivenství, a zůstávat přitom lidmi citlivými a odpouštějícími.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.