43Shromáždění se rozcházelo a mnoho židů i obrácených pohanů, kteří ctili jediného Boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše; ti s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby se drželi Boží milosti. 44Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo.Příklady táhnou

Až přitáhnou druhé

Hezká slova se náramně dobře poslouchají. Pravda je, že časem kouzlo každého slova vyprchá, pokud není doprovázeno konkrétními skutky.

Pavel a Barnabáš byli nejenom přesvědčivými řečníky a svědky evangelia, nýbrž jejich síla byla především v nefalšovaném zájmu o ty, s nimiž sdíleli svou naději. Když sledujeme jejich příběh, zjistíme, že kromě svědectví, zájmu a povzbuzování byli ochotni vzdorovat nejedné nepřízni, nad to byli ochotni obětovat mnohé ze svého pohodlí a bezpečí. Zkrátka jejich slova byla doprovázena mocnými činy, ale především tím, co dnes nazýváme autentičností a uvěřitelností.

Jejich úspěchem bylo něco, co si nenaplánovali, za jejich slovy a laskavým přístupem přicházeli další a další lidé, kteří také chtěli na vlastní uši slyšet tu dobrou zprávu, kterou tito dva muži zdarma nabízeli.

Pane Bože, dej nám milost k tomu, abychom pro mnohá slova nezapomínali na skutky zájmu a milosrdenství, které by je měly doprovázet.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.