32My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, 33splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše; vždyť je o něm psáno v druhém Žalmu: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.´Splněný slib

Sliby se slibují, blázni se radují

Všichni známe okřídlené pořekadlo „sliby se slibují, blázni se radují“, které vyjadřuje smutnou realitu současnosti: slib, dané slovo, ústní dohoda už mezi lidmi dávno nemají svou váhu. Příliš snadno se na daný slib zapomíná či se nad ním mávne rukou. Jinak je tomu se sliby, které dává Bůh. Naplní se. Možná v jiném čase, než očekáváme, možná v jiné podobě, než si představujeme, ale naplní se. Tou nejradostnější zprávou je, že i my sami můžeme být účastni naplnění toho největšího slibu, který Bůh dal otcům a praotcům Izraele – Zachránce, který nakonec porazí
i smrt.

Nebeský Otče, děkujeme Ti, že jsi tím, kdo dodržuje sliby, které jsi před mnoha staletími dal svým dětem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.