Misijní povolání

Jak si Bůh dnes povolává lidi ke svému dílu?

Pavel je odvážný misionář. Sympatické je, že nepracuje všude sám, nýbrž vytváří síť spolupracovníků a těch, kteří je podporují. Někteří působí jako proroci, jiní jako učitelé. Společně konají bohoslužby, v nichž jsou inspirováni k další službě. Modlí se i postí, jedni druhé vysílají s požehnáním. Nové sbory zpravidla tvoří lidé ze všech sociálních vrstev. Zde máme zprávu o tom, že na Kypru se jedním ze zakládajících členů sboru stal místní vysoký politik.

Nezvykle z dnešní perspektivy působí Pavlovy a Barnabášovy návštěvy synagóg, kde při bohoslužbách lanaří místní věřící k víře v Ježíše Krista. Ostatně křesťanství vzniká právě v židovském prostředí. Ježíš sám se narodil i umřel jako Žid. Větší rozmach nových křesťanských sborů nastává ale přeci jen v pohanském, tj. v řeckém prostředí. Tam se misionáři konfrontují se zcela odlišnými náboženskými projevy a někdy jde o ostré duchovní střety, které nezanechávají své aktéry bez šrámů.

Pane, dávej nám moudrost, jak předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.