24Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.Naše misijní schopnosti

Co by měl umět každý misionář?

Co všechno musíte umět a znát, abyste se mohli stát misionáři? Je třeba mít vystudovanou nějakou teologickou školu, znát původní biblické jazyky, naučit se rétorickým dovednostem…a tak bychom mohli pokračovat dále. Je zvláštní, jak je charakterizován Barnabáš. Z textu se nic nedovíme o jeho vzdělání, o jeho argumentačních schopnostech, o přesvědčivých řečnických výkonech. Byl to pouze dobrý muž, který byl plný víry a Ducha svatého. Na jaké škole se to naučil?

K přivádění druhých k Pánu jsou nebytné pouze 2 „dovednosti“ – víra a Duch svatý. A těmto dovednostem učí jediný učitel – Ježíš Kristus. Pokud jsme jeho učedníci, zároveň se stáváme i misionáři. Sice bez vysokoškolského titulu, ale zato v moci Ducha.

Pane, kéž by i o mě mohlo být řečeno, že jsem člověk plný Ducha svatého a víry.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.