30Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry; 31Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl.Cíl zákona

O co bychom měli v životě usilovat?

Je to určitý paradox – lidé, kteří usilovali o spravedlnost, ji nedosáhli. Naopak lidé, kteří se ani moc nesnažili, spravedlnosti dosáhli. Je to spravedlivé? V našem světě by mělo být úsilí odměněno – jinak to vnímáme jako nefér. Náš svět ale není Boží svět. Naše vnímání spravedlnosti není Boží vnímání spravedlnosti. Úsilí, které nevede k cíli, je zbytečné.

Izrael nepochopil, co je skutečným cílem zákona. Není to dodržování předpisů a nařízení, ale Kristus. On byl tím, na nějž všechny starozákonní obřady a předpisy ukazovaly. Zákon je stále důležitý, ale nikoliv jako cíl, nýbrž jako ukazatel ke skutečnému cíli – k Ježíši Kristu.

Úsilí o dodržování příkazů a obřadů může navenek působit zbožně, ale nedává život. Usilovat o důvěrný vztah s Ježíšem Kristem – to je spravedlnost z víry v praxi a cesta k věčnému životu.

Pane, zaměř mé úsilí na správný cíl – na vztah s Tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.