3Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím.Největší přání

Jaké je naše největší přání?

Pavel by raději byl sám odloučen od Krista, jen aby jej mohli přijmout Židé, jeho bratři. Je jako každý věřící rodič, který si přeje spasení svých dětí. Dokonce by pro to nasadil i svůj život? Pavel si to ale nejen přeje, on na tom i aktivně pracuje. Většinou začíná svou misijní službu v synagogách, kde káže, diskutuje, přesvědčuje – ale především se za ně přimlouvá a modlí k Bohu.

Pavel píše tento list v době, kdy již zažil od Židů (ne tedy ode všech) výsměch, odmítnutí, pronásledování i bití. Přesto mu stále leží na srdci. Neodmítá je jako „ztracené případy“, ale stále si přeje jejich spásu. I Boží přání je, aby „všichni lidé došli spásy.“ I ti, kteří jím pohrdají a vysmívají se mu. Přesto se Kristus i za ně stále přimlouvá.

Za koho se přimlouvám já? Přeji si spasení těch, kteří se ke mně staví nepřátelsky?

Pane, nauč mě přimlouvat se za spasení mých protivníků.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.