Boží vyvolení

Jsou lidé předem určení ke spáse nebo k zatracení?

Při letmém přečtení dnešního textu bychom mohli nabýt dojmu, že nemá smysl věřit a budovat vztah s Bohem, protože Bůh si dělá, co chce, zachrání, koho uzná za vhodné, a pokud si nás nevybere, pak s tím nic nenaděláme. Jsme jen figurky ovládané nebeským šachistou. Je to ale špatný obraz Boha.

Je důležité si uvědomit, že Bůh se nesmilovává na základě našich skutků, ale protože se tak rozhodl. Na Boha neuděláme svými skutky dojem. Smilování je jeho svrchované rozhodnutí. Je to odraz Jeho charakteru. Ve slově „smilování“ slyšíme „milost, milosrdenství“. Bůh se rozhodl projevit vůči nám nezasloužené milosrdenství. To je základ evangelia. Milost nepřichází díky našim zásluhám ani díky naší víře, ale na základě Božího rozhodnutí. Vírou pouze toto jeho rozhodnutí můžeme s vděčností přijmout.

Děkuji ti, Pane, že ses rozhodl se nade mnou, hříšníkem, smilovat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.