Dar Boží milosti

Co je mzda a co je dar?

Základní rozdíl mezi mzdou a darem je ten, že mzdu si zasluhujeme, kdežto dar je dílem milosti. Myšleno ve světle Písma, tak jak jsme to četli. Svou mzdu jsme si každý z nás zasloužili. Hřích každého z nás určoval pro věčné zatracení. Ale Bůh se ve své veliké milosti rozhodl, že člověku dá možnost změnit svou budoucnost. To zní tak trochu divně, ale ve své podstatě to znamená, že můžeme změnit svůj úděl. Záměrně nepíši „osud“, protože v něj nevěřím. Toto slovo mě svazuje a vhání do deprese, že je již něco dané a já nemohu udělat nic, aby se to změnilo. Ale Bůh se nerozhodl změnit náš osud, On se ve své slávě rozhodl změnit v Kristu Ježíši náš úděl, který nás odměňoval ke smrti.

V Pánu Ježíši jsme předurčeni k věčnému životu, a to nás motivuje jít dál. Následovat svého Pána. Ač jsme si zasluhovali mzdu, dostalo se nám daru. A to je povzbudivé pro následování našeho drahého Pána. Jemu patří veškerá sláva a čest.

Děkuji ti Pane, že jsi mi změnil život a dal mi dar věčného života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.