Boží záchrana v době, kdy jsme ještě byli hříšní

Miluje Bůh hříšníka?

Co myslíte? Miluje Bůh hříšníka? Ano, hříšníka miluje, ale co nenávidí, to je samotný hřích. Pokud by náš drahý Pán nemiloval hříšníka, pak bychom nikdo z nás nebyli zachráněni. Ale právě pro nás, pro mě, kteří jsme milovali vše jen ne samotného Boha, právě pro nás Bůh Otec měl plán. Plán spásy a záchrany člověka.

Dávno před tím, než jsme uvěřili, Bůh prokázal tomuto světu nesmírnou milost a dokonalý projev Jeho úžasné lásky. Nechal zemřít Pána Ježíše Krista, Jeho jediného Syna, smrtí na kříži za každého z nás. Za každého! To znamená, že právě za TEBE. Za všechny blízké i daleké. Je to nesmírná milost, když si představíme, že Bůh na nás myslel ještě v době, kdy my jsme byli přesvědčeni o všem, jen ne o Jeho existenci.

Právě proto bychom měli vzdávat našemu Pánu slávu a čest, protože Mu opravdu náleží. Buďme vděčni, že se smíme nazývat Božími dětmi, protože to je jedinečné Boží rozhodnutí právě o titulu, který máme právě v něm:

Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. (J 1, 12-13)

V Kristu jsme zachráněni. V Něm jsme se stali Božími dětmi. Haleluja 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.