Snaha, která nepomáhá

Jak přichází do mého života milost?

Každý člověk více či méně usiluje o lepší život. Pravidel a návodů na to najdeme více než dost. Ukazuje se však, že to nestačí. Pravidla a návody nejsou schopny zaplnit prázdné místo v srdci člověka. Místo, které způsobuje životní nespokojenost. Všem těm pravidlům a návodům na lepší život chybí jedna velmi podstatná věc - osobní přijetí. Izrael usiloval o něco, čeho stejně nedosáhl a dosáhli toho vyvolení. Vyvolení a milost jsou dvě strany téže mince, a právě vyvolení v sobě obsahuje opravdový osobní zájem Boha o konkrétního člověka. Jenom snaha dosáhnout věčnosti vede k přehlížení Boha jako živé bytosti. To se stalo Izraeli a zatvrdil se.

Vlastním usilováním o spásu skrze dodržování pravidel a návodů ztrácíme příležitost poznat milost a šanci pak dostávají druzí. Díky Bohu, že na této straně Nebe, na Zemi, máme příležitost být spaseni po celý náš život.

Pane, děkuji Ti, že sis mě vyvolil a daroval jsi mi věčný život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.