Není víra jako víra

Jak se projevuje víra v Boha?

I když text mluví o Izraeli, najdeme v něm i něco o nás. Mojžíšův zákon pro Izrael nebo naše svědomí vychovávané židovsko-křesťanskou tradicí mají na nás obdobný účinek. Když není přítomen vztah s Pánem Ježíšem, stávají se holí, která nás bije za každé naše selhání slovem, skutkem i motivem. A tak, aby se to nedělo, zdá se nám, že je potřeba napnout více sil a horlit pro Hospodina ještě více. Pokud v té horlivosti chybí osobní, niterný vztah s Pánem Ježíšem, záchrana, po které tolik toužíme, ať pro jiné nebo pro sebe, nepřichází. Chybí nám pravé poznání. Jsme samospravedliví právě kvůli té mylné horlivosti. Náboženská pravidla a vůbec pravidla měkké srdce nevytvoří, právě naopak.

Spravedlnost založená na víře říká, že Ježíš není od nikoho z nás daleko, už je tady. Ostudou není být spasen Ježíšem Kristem. Ostudou je nevěřit, že jej potřebuji. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Pane, vzdávám se svých pravidel a věřím Ti, zachraň mě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.