Dobré rady rodičů

Poslouchat či neposlouchat?

Šalomoun vyzývá, abys jako syn žil moudře a dbal na otcovy a matčiny rady a také se jimi řídil. Doslova říká, aby sis je uvázal k srdci a ovinul je okolo svého hrdla. Aby tě rada moudrosti chránila před nebezpečím.

Ta vábivost ženy, její lichocení je jako oheň. Pokud podlehneš, spálí tě. Nezabráníš tomu. Je rozdíl mezi zlodějem a cizoložníkem. Zloděj může vše navrátit a může vrátit i víc, ale muž poskvrněné ženy neodpustí nic. Nemůžeš to vzít zpět. Stalo se to a je to poskvrnou i na tvém těle. Na těle muže i jeho ženy. Je poskvrněná jeho čest. Pokud nepřijmeš radu, pak se můžeš spálit, a až pozdě zjistíš, co vše jsi způsobil sobě i druhým. Máš oheň shrnutý do klína. Nedá se uhasit.  Člověku se nechce přijmout radu, ale jak se říká: Dobrá rada nad zlato.

Pokud nepřijmeš radu, pak tvé skutky budou mít své následky. Naslouchej tedy rodičům.

Pane, prosíme Tě dej nám moudrost a citlivost ke slyšení rady, která nás ochrání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.