Buď věrný

Nedávám své myšlenky pokušení?

Šalomoun vybízí k moudrosti a opatrnosti. Radí člověku, aby byl opatrný, aby si dával pozor na sladké, lákavé oslovení ženy. Je to tak snadné podlehnout ženě, která ti lichotí. Je lepší se vyhnout jejímu domu. Pokud již půjdeš okolo ní dávej pozor na to, co odpovíš. Jedno otevřené slovo k jejímu lákavému hlasu a jsi na cestě k pádu. Bud opatrný, co odpovíš. Šalomoun radí: Nejdi po její cestě ať je sebesladší. Ona sama neví, kam jde a zavede tě do smrti.  To poznáš až když podlehneš. Víš, co Bůh říká: Prosím ani se k ní nepřibliž, protože Tě pomalu omotává. Nedej na ní, nedej na med skapávající z jejich rtů. Nepřibližuj se k lákadlům těla, nenech svoji mysl volnému průběhu těchto vábivých myšlenek. Vedou k bolesti. Nakonec zjistíš, že jsi slabý a nic dobrého ten laskavý a lahodný med nepřinesl. Dej si pozor, ať ta tužba nezničí tebe a tvou rodinu. A tak nedívej se po jiné, ani venku ani doma ani ve skrytu. Dívej se na tu, které jsi dal svůj život, svůj slib – jí dej své myšlenky. A především naslouchej Hospodinu, jeho nařízením, jeho radám.

Pane, děkujeme Ti za naše manželky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.