Bezpečí je potřebou duše i těla

Mám šanci se vyhnout v životě pádům a zklamáním?

Jistě jsme už měli v životě období, kdy jsme se cítili docela při síle a měli jsme pocit, že jsme  zorientováni, a že se vyznáme. Také lidi jsme měli prokouknuté. Jasně jsme věděli, na koho si dát pozor a komu můžeme důvěřovat. Pokud jste ještě nepoznali protipól, tedy nepříjemnou dezorientaci a zklamání z lidí, pak vás můžu ujistit, že ta doba určitě přijde. Boží slovo, které dnes čteme, nám dává ujištění o Boží ochraně a zároveň nás motivuje k aktivnímu konání. Dá se tady aplikovat rčení: „Kdo je připraven, není zaskočen!“ Kdo se tedy nechá vyučovat Božím duchem, ten se vyhne spoustě nepříjemností, a když už přijdou, zvládne je líp, protože ho nezastihnou nepřipraveného. Připravit se je v našich možnostech. Pak je tady ještě velký díl konání, který spadá do Boží kompetence a který možná ani v jeho rozsáhlosti  neregistrujeme. Pochopíme, uvidíme a doceníme ho zřejmě až při setkání s Ježíšem ve věčnosti.

Zachovej mě, Pane, v upřímném vztahu vůči tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.