Důvěra tváří v tvář smrti

Kdo tě bude držet za ruku v hodině smrti?

Představený synagogy, který má víru. Přichází k Ježíši, když se zdá, že je pozdě. Jeho dcera zemřela. Vlastně to mohl být důvod k tomu, aby se konečně odhodlal. Cestou do jeho domu Ježíš uzdravuje dlouhodobě nemocnou ženu. „Vzchop se, dcero…“ Potom bere za ruku dívku a ona vstala. Víra. Spolehnutí na Boha. Ježíšova blízkost. To je to, co zachraňuje i v situaci, která se jeví ztracenou.

Tak rád bych byl, kdyby mě v okamžik smrti drželi za ruku mí nejbližší, kteří mě milují a já je. Ve víře očekávám, že mne nepustí ani Ježíš a přenese mě do své přítomnosti. On tu moc má. O tom není žádných pochyb.

Posilni nás ve víře, Pane. Kéž ti zachováme věrnost a vidíme dobré, které jsi nám připravil.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.