Hledejme plnost života

Které věci ve vašem životě vám berou radost ze života?

Když mluvil Ježíš o modlitbě, varoval před pohanskou bezduchostí a zval k rozhovoru s Otcem, který o našich potřebách ví. Když mluví o zabezpečení nejisté budoucnosti, mluví stejně. Zase je tu hrozba pohanských obav o život a proti tomu důvěrný vztah s Otcem, který o našich potřebách ví. Který normální rodič by nechal své děti bez pomoci? Proč by nebeský Otec jednal hůř než my? Ale pravdou je, že obavy prostě máme a čím nejistější je svět kolem nás, tím větší obavy se nabízejí. Je to přirozené.

Ale stejně přirozené pro Boží děti je, aby své obavy předkládali svému Otci. Je přece dobrý, ví o nás a celý svět vykoupil. Proč by nás nechal na holičkách?

Podstatné je ovšem vnímat, že Otec tu není jako náš životní sluha. Stejně jako my nejen opečováváme své děti, ale také je vychováváme a předáváme jim naše životní hodnoty, tak péče nebeského Otce působí výchovně na Boží děti. Jaký je On, takoví jsme v tomto světě i my. Chléb hladovějícímu dává Otec skrze nás.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, dáváme ti plnou důvěru, že máš celý náš život ve své ruce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.