Čím přetéká tvé srdce?

Co ti zůstane, až bude ukončen tvůj život na zemi?

Ježíšova výzva, abychom si ukládali poklady v nebi, zní jednoduše a jasně. Ale jen do chvíle, kdy to chceme realizovat. Pak teprve vymýšlíme celý katalog věcí, které patří do nebe a nepodléhají zkáze. Ale které to jsou? Jak víme, že jsme to vymysleli dobře? Ježíš dává do přímé souvislosti skrytý půst před skrytým Otcem, poklad našeho srdce a oko, kterým se do života dostává světlo. Nevymýšlejme žádné katalogy pro nebe, ale hledejme v našem životě našeho nebeského Otce. Ve skrytu, bez pozornosti okolí, v našem srdci, které je vždy něčím naplněno, a v pohledu na svět kolem, který je plný stejně nedokonalých lidí, jako jsme my. Když budeme věrní a důslední, nejspíš objevíme, že v našem srdci je leccos, co vytěsňuje Otce a nebe. Ponejvíc to zjistíme ve chvílích, kdy se do toho srdce nevejdou lidé a svět kolem nás. Lidé nás iritují či nezajímají, stejně jako ten svět. Na rozdíl od Otce, který ten svět tak miloval, že mu dal svého Syna.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, chceme tě poznávat v našich srdcích a v našich pohledech do světa kolem nás.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.