Pár šílených a reálných příkladů

Jakou jsou mi bližní hodnotou?

Hmm, cizoložství… snad nejvyhrocenější úsek Ježíšova programu; samé „výbušné texty“: už pohled je cizoložství – zákaz rozvodu – hurá na kastraci! – zákaz přísahat… biblista aby pohledal podobný katalog!

Zas máme co činit s vyhrocením i argumentem a contratio – z protikladu. Nejsou to morální požadavky na moji spravedlnost (natožpak výzvy k následování). Je to otázka po vzájemnosti milosrdenství: Jak moc si vážíš svého manželského protějšku? Jakou hodnotu má tvé slovo? Co znamená dát slib / složit přísahu!? „Vykrucování se“ a „zapřísahání“, když jakoby „hasím problémy“… anebo opravdovou lásku, s níž se dávám druhým a druhé přijímám… vrchol milosrdenství!?

O tuhle opravdovost lásky kráčí Ježíši Kristu… to ostatní jsou příklady, na kterých to ilustruje.

Biblické „Láska, nechť je bez přetvářky!“ (Ř 12, 9a), ne plzákovské: „Zatloukat, zatloukat, zatloukat!“.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.