Ježíšův program – Boží blízkost

Která blahoslavenství jsou o mně?

Blahoslavenství v Matoušově „vznešenější“ verzi a bez běda. (Srovnejme Lukášovu „přízemnější“ verzi z 6,20–26.) Poetický a úderný úvod kázání na hoře (u Lukáše na rovině), které je Ježíšovým „programovým prohlášením“; text zvoucí k recitaci…

Co je společným jmenovatelem devatera blahoslavenství!? Je to radostné slovo do neradostné doby!? Blízkost Božího království!? Blahoslavenství jsou dost široká, aby se pod ně vešel kdokoli v nouzi a utrpení… a dost úzká, aby se tam nevešlo jasné zlo. (Například: Kdo žízní a lační po spravedlnosti… To je každý hladovějící, komu se pro útlak nedostává jídlo; ale i ten, komu jde o spravedlnost, ač hlad nemá; ale člověk krve-žíznivý či lačnící po pomstě se sem nevejde!) 

Křesťan nepěstuje ublíženeckou mentalitu, ale žije nadějí! Ježíšovo Blaze! se týká bytí teď a tady, není to laciný slogan typu bude / bylo líp!

„Blahoslavené oči, které vidí, co vidíte vy!“ (L 10, 23)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.