Pokušení

Umím se postavit pokušení?

Na počátku dějin i na počátku Ježíšova působení se objevuje pokušitel, který se snaží svými nástrahami narušit, zpřetrhat důvěrný vztah člověka k Bohu. V rajské zahradě předstíral pokušitel zájem o člověka a jeho dobro. Sliboval člověku nesmrtelnost, možnost být jako Bůh. I za Ježíšem přichází pokušitel se sliby a také zdánlivě pro dobro člověka. Adam jako člověk podlehl, neposlechl Boha. Kristus nad pokušitelem zvítězil. Ježíš všechna pokušení překonal poslušností Boha, a tak zvítězil nad zlem. Pán Ježíš nás varuje před zlem a ukazuje nám, jak se s ním máme vypořádat. S Kristem můžeme i my překonat jakékoliv pokušení. V každém zápase se zlem nám pomáhá modlitba. Církevní otec Tertulián řekl: „Žádný člověk, který podlehl zlu, nemá omluvu, neboť on sám nechtěl zvítězit, když se zapomenul modlit.“ Každé Boží dítě musí projít zkouškami a pokušeními. V nich se pak buď osvědčí nebo neosvědčí jako pravé dítě Boží.

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.