Jak se připravit na konec světa?

Chci, aby se Ježíš vrátil?

Když jsou učedníci s Ježíšem sami, ptají se svého Mistra na znamení jeho druhého příchodu na naši zem a konec světa. Ježíš nerozporuje konec našeho pozemského bytí, ale začne vysvětlovat, co bude předcházet jeho příchodu. A kromě falešných Mesiášů mluví ještě o válkách, hladu, zemětřeseních a u L 21,11 o nakažlivých nemocech.

Války, hlad, zemětřesení či nemoci byly vždy. Avšak až ve 20. století se tyto symptomy sešly všechny dohromady a od té doby jsou stále intenzivnější a častější.

Ať už tomu lidé věří, či nikoliv, každý z nás staneme tváří v tvář přicházejícímu Bohu. Jedni se na tento okamžik těší, druzí se jej děsí, a proto odmítají připustit, že by to mohla být pravda. Rozdíl je v tom, jestli se osobně znají se spravedlivým a milosrdným Bohem.

Pane, děkuji, že pročišťuješ moje pohnutky, abych se mohl těšit na Tvůj návrat!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.