45Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. 46Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka.Hledající & vypočítaví

Kolik skrytých podmínek má moje bezpodmínečná služba nebo láska?

Jaký je váš první dojem z našeho dnešního Podobenství o zlých vinařích? Ten příběh je až příliš realistický. Koho asi v reálu představují ti zlí vinaři? Jsou to ti zmiňovaní vrchní kněží a farizeové z Ježíšovy doby, to je jasné. To oni, když podobenství slyšeli, pochopili, chtěli zatýkat, ale báli se. Jejich vypočítavost, bázeň z reakce lidu zatím ještě zvítězila nad pomstychtivostí. My ale předem víme, že nastane čas, když rozhodnutí o potřebě Ježíšovy popravy překoná bariéry hned několika přikázání Desatera, dobrých mravů, i vlastního svědomí: nezabiješ, nevydáš křivého svědectví, nebudeš závidět, dokonce překročí i sobotní přikázání, až v sobotu ráno místo cesty do chrámu vyrazí na audienci k Pilátovi Pontskému.

Není ale zlým vinařem i nějaká partička církevních papalášů dnešní doby? Nemohou být těmi, kdo zabíjí syna majitele vinice, třeba ti, kteří trvají na svém výkladu evangelia a nedopustí, aby Božího království dosáhli i ti, které považují za nehodné a nečisté? Nejsem náhodou někdy takovým „soudcem“ s rozsudkem trestu smrti i já, když druhé soudím, aniž bych znal jejich pohnutky a bambilion dalších okolností? Nejsem někdy i já zlým vinařem, když moje služba nebo láska k mým bližním, i k těm nejbližším, má nějaké skryté podmínky?

Úžasná knížka Johna Powella – Láska bez podmínek, má krom mnoha jiných podnětných myšlenek na straně 25 českého vydání tento citát: "Nepokoušejte se jít k Bohu sami. Půjdete-li, určitě vám položí zdrcující otázku: Kde jsou tvoji bratři a sestry?“ (Autorem citátu byl francouzský spisovatel, filozof a básník Charles Péguy, který ve 41 letech dobrovolně vstoupil do armády a padl v předvečer jedné z prvních bitev I. světové války u Marny. Zůstala po něm těhotná manželka a tři děti.)

Častokrát bychom se styděli za své nejkrásnější skutky, kdyby svět znal všechny pohnutky k nim. (Francois de la Rochefoucauld)

Nauč mě, Bože, prosím, jak k druhým přistupovat bez podmínek, i když nechci, vždycky se nějaké najdou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.