Hledající & přehlížení

Kdo je pro mě v mém světě neviditelný, a kdo nehodný mého pohledu?

Bývalý celník Matouš jako jediný z evangelistů zaznamenal Podobenství o dvou synech, a hlavně Ježíšovu poznámku o celnících a prostitutkách. Aby ne, vždyť právě o jemu podobných je tu řeč.

Prostitutky a celníci, tedy lidé, které velká část obyvatelstva chová v neúctě a přehlíží je, v Podobenství o dvou synech představují syna prvního. Toho, který myslí víc na sebe, který nedodržuje přikázání milovat svého bližního jako sám sebe. Pokud ale nakonec zodpovědnost nebo svědomí zvítězí a člověk představovaný prvním synem je ochotný udělat něco pro druhé, ustoupí ze svého sobectví, následuje tichý hlas, cesta do Božího království je pro něj otevřená. Matouš je přesně takový příklad, Marie z Magdaly další v pořadí.

Je anebo není to vánoční téma? Na celém světě je odhadem 42 milionů pracovnic a pracovníků v sexuálních službách, tři čtvrtiny z nich jsou ve věku 13–25 let, 80% z nich jsou ženy. To číslo zdaleka není malé, protože se jedná 0,5% veškeré světové populace. Kolik procent obyvatel Zeměkoule pracuje v koruptibilním prostředí, ve kterém v časech Ježíše Krista pracovali celníci, se mi nepodařilo nikde najít ani vypočítat. Ježíš ale tvrdí, že právě oni nás mohou předcházet do Božího království. Vánoční příběh o narození Spasitele je přeci jen příběhem pro všechny.

Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými. (Sigmund Freud)

Pane Bože, vím, že nejsem imunní proti předsudkům. Chtěl bych se naučit aspoň nějaké věci a situace vidět tvýma očima. Bez předsudků.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.