Hledající & neochotní najít

Nedělám snad i já nějaké věci vypočítavě a se skrytým účelem?

Pokud jste někdy navštěvovali hodiny psychologie, určitě jste se jako studenti mohli seznámit s několika teoriemi týmových rolí. Ty se pak běžné aplikují k efektivnějšímu využití práce v kolektivu. Nejznámější z těchto teorií vytvořil Meredith Belbin. Belbinova teorie jmenuje devět týmových rolí: Inovátor, Vyhledávač zdrojů, Koordinátor, Usměrňovač, Vyhodnocovač, Týmový pracovník, Realizátor, Dotahovač a Specialista.

Z diskusí kolem této i jiných podobných teorií vyplývá, že se v kolektivu může objevit ještě jedna role – a ta je pro existenci jakékoliv skupiny velmi nebezpečná. Je to role Traviče studní. Jedná se o věčného stěžovatele, šťourala a škůdce. Působí navenek sebevědomě, neustále poukazuje na chyby vedení, považuje se za nejschopnějšího, sám přitom kritiku nezvládá.

Přítomnost farizeje v kolektivu všedně věřících může vykazovat podobné rysy. A je pro kolektiv nebezpečná. Může ho úplně rozložit.

Farizeů z našeho dnešního textu bylo hned několik. Vytkli si jasný cíl – zaměřit se na Ježíše, a znemožnit Ho, usvědčit z klamných cílů a nebezpečností pro celé židovstvo. Vymysleli na to otázku: Z jaké moci dělá věci, jakými bylo například včerejší vyčištění chrámu. Na jejich otázku Ježíš reaguje svou otázkou, kterou jakou mocí konal svou službu Jan Křtitel. Tím je zahnal do úzkých. Po krátkém dohadování mezi sebou nakonec z vypočítavosti na Ježíšovu otázku nenašli odpověď. Ježíš jim proto také žádnou přímou odpověď nedává. Odpoví jim ale nepřímo (a podle jejich reakce naprosto srozumitelně) skrze zítra probírané Podobenství o dvou synech. Ježíš má zmocnění samotného Nebe.

Každý dobře vidí to, co vidí, ale nikdo se nemá dost na pozoru před svou nevědomostí a snadno věří, že to, co na věci vidí, je vše, co tam může vidět. (Claude Adrien Helvétius)

Nebeský Králi, znáš nejlíp i mé nejskrytější pohnutky, nemám před Tebou co skrývat. Znáš mé schopnosti, které Ti mohu nabídnout ke Tvé službě. Pomoz mi ji, prosím, vykonávat co nejzodpovědněji.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.