18Když se ráno vracel do města, dostal hlad. 19Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí.Hledající & nenacházející

Co vystavuji navenek, a co je ve mně naopak skryto před zraky okolí?

Pokud na své zahrádce pěstujete fíkovníky, máte některý ze samosprašných druhů, tedy druhů vyšlechtěných. Pokud si ale fíkovník přivezete z nějaké dovolené, kde vám ohromně chutnal, je pravděpodobné, že vám nikdy nezačne rodit. Proč? Protože původní keř má velmi zajímavý způsob opylování. K tomu je totiž potřeba koexistence fíkovníku s vosičkou Stehnatkou fíkovou, a tyhle 2 milimetry malé vosičky u nás jednoduše nežijí.

Květenství fíkovníku má hruškovitý dutý tvar. Uvnitř je pokryto drobnými samičími i samčími květy. Celé duté květenství je opatřeno malinkým otvůrkem, do kterého se vleze jediná samička vosičky. Ta do samičích květů naklade vajíčka, a přitom je svým pohybem i opyluje. Samečci a samičky, kteří se uvnitř nakonec vylíhnou, se ještě uvnitř plodů spáří. Samečci vzápětí zahynou a oplozené samičky nakladou vajíčka do druhé generace květů. Fíkovníky totiž obvykle kvetou a plodí nejméně 2x ročně. Zatímco první generace fíků (kaprifíky) je menší, ty druhé, letní fíky, jsou velké a šťavnaté. Zrají od poloviny srpna až do října. Není neobvyklé, že na podzim fíkovníky vykvétají ještě i potřetí. Vznikají opět kaprifíky, samičky do nich nakladou vajíčka a vajíčka uvnitř květenství fíku přezimují.

A právě tato podivuhodná Stvořitelova invence je skrytá v pozadí našeho dnešního příběhu. První fíky dozrávají ještě ve chvíli, kdy fíkovník není olistěn. V případě, že se na keři nachází listí, je možné očekávat úrodu. Nebo alespoň nějaký skrytý plod, kterým by Ježíš zahnal hlad po celonočním bdění na modlitbách. Fíkovník je ale košatý listím jen naoko.

Jeho zelená koruna je podobenstvím na věřící, kteří okatě dávají na odiv své postavení, pravověrnost a náboženskou příslušnost. Ale „až Syn člověka opět přijde, kolik lidí najde na zemi, kteří opravdu věří a vytrvale se modlí?“ (Lukáš 18,8 v překladu Josefa Kurze.)

Ať děláme cokoli, má nám záležet na tom, co děláme, ne na tom, zda nás někdo vidí. (Marcus Tullius Cicero)

Pane Bože, jsi velmi podivuhodný v různosti svého stvoření. Jsi také trpělivý, a to i k věcem, které se snažím před Tebou skrýt. Nauč mě, prosím, tvé trpělivosti a vytrvalosti v modlitbách.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.