Hledající & uzdravující

Netrpím i já v některých oblastech duchovní slepotou?

Španělská vláda byla před nějakým časem nucena řešit problémy lidí, kteří neměli kde bydlet. Výsledkem byla úprava legislativy, podle které lidé bez domova mají možnost se ubytovat v letních domech nebo jiných volných nemovitostech, které neslouží jako stálé obydlí. Zrodili se „okupas“, neboli lidé, kteří nelegálně zabírají domy nebo byty bez souhlasu vlastníka. Na internetu najdete manuály, jak cizí nemovitost nejlépe obsadit. Majitel nemovitosti má lhůtu 48 hodin, kdy je možné „kukačku“ bez problému za asistence policie vylifrovat pryč. Po uplynutí lhůty ale má smůlu. Vystěhování je možné jen na základě soudního rozhodnutí. A to může trvat i tři roky.

Příběh Ježíšovy Květné neděle se tomu v něčem podobá. Jeruzalémský chrám obsadili šmelináři. Z domu modlitby se stalo doupě lupičů, alespoň dokud tomu Ježíš na pár dní neudělal přítrž. Vzduchem létají židličky, stoly, a pravděpodobně i pokladničky. Rozzlobený Ježíš a chaos kolem Něj, i to může být obrázek, který si někdo odnese z druhého očištění chrámu.

Koho si v příběhu pravděpodobně málokdo stihne všimnout, jsou slepí a chromí, které Ježíš během své nedělní návštěvy chrámu uzdravuje. Hned mě napadla otázka, kde se tam vzali? Židé přeci tělesně postiženým vstup do chrámu neumožňovali. Nejspíš se jejich uzdravení odehrálo někde v okolí chrámu.

A je to zajímavý paradox. Vrchní farizeové sice vědí všechno o zvycích a tradicích, duchovně jsou ale slepí. Ani přítomnost v chrámu jim k přiblížení se Bohu nepomáhá. Slepí a i jinak tělesně postižení, kterým pověrčivost zdravých vstup do chrámu omezovala, jsou Ježíšem uzdraveni. Stačí, že Ho obklopili tak, jako jindy Boží láska obklopuje nás. A tak došlo k naplnění Izajášovy předpovědi, podle které má Mesiáš slepým vracet zrak, těšit zdeptané a vyhlásit léto milosti Hospodinovy.

Jedna z podmínek uzdravení je chtít se uzdravit. (Lucius Annaeus Seneca)

Pane, obklopuješ mě svou láskou, milostí, odpuštěním a trvalou přízní. Otevírej mi prosím i mé mnohdy zaslepené oči, ať Tě vidím líp.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.