23a usadil se v městě zvaném Nazaret - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.Josefova víra

Jaká je tvá víra?

A opět se Josefovi zjevil ve snu anděl Hospodinův, tentokrát aby mu oznámil, že se má vrátit z Egypta do země Izraelské, protože ti, kteří ukládali dítěti o život, již zemřeli. A Josef opět uposlechl hlas. Jako pokaždé, když se Josefovi ukázal ve snu Boží posel. Josef vždy udělal to, co mu posel řekl. Jak veliká víra to musela být. Uposlechl a přijal Marii za svou ženu, synovi, kterého porodila, dal jméno Ježíš, uprchl do Egypta, aby ho zachránil, a nyní se na pokyn ve snu navrací zpět. Obrátil se do končin galilejských a usadil se ve městě zvaném Nazaret. Ve Starém zákoně sice nenajdeme takto označené místo, ale hebrejský výraz, kterým je označován budoucí Mesiáš u proroků jako proutek, výhonek je zvukově blízký slovu Nazarejský. To všechno Josef učinil, aby se naplnilo to, co bylo řečeno ústy proroků.

Jsme i my schopni tak hluboké víry, jakou měl Josef?

Hospodine, prosíme, posiluj nás ve víře.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.